HBV 333 Beretning

Scott R. Dollar & Lars Grundvad
I forbindelse med Vejen Kommunes forlængelse af Stamvej i Jels, har Museet på Sønderskov foretaget en mindre forundersøgelse. Det forundersøgte areal var ca. 4000 m2, og der fremkom én grube fra førromersk jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.