HEM 4129 Kirkebakke Vest_Beretning

H. Rostholm & Vibeke Juul Pedersen
I forbindelse med udstykning af arealet vest for vejen Højen, på den vestlige og sydlige del af Kirkebakke i Gjellerup, har Herning Museum i perioden fra 15. til 30. juni 2005 foretaget udgravning af bopladsspor fra midten og sidste halvdel af bronzealderen og den tidlige del af jernalderen, samt enkelte fund fra yngre stenalder og sen førromersk jernalder. Ved undersøgelsen registreredes 11 huse, 21 større og mindre gruber, herunder 1 grubekompleks, dvs. et område bestående...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.