Beretning for TAK1586 Langager

Maria Lisette Jacobsen & M.D. Dyhrfjeld-Johnsen
Udgravning af et ca. 6.800 m2 stort areal fordelt på fire felter. På arealerne fremkom bebyggelsesspor af tre toskibede huse fra mellem- til senneolitikum, en grube med tragtbægerkeramik samt seks treskibede huse, herunder et sektionshus og en mulig økonomibygning. De seks huse strækker sig i tid fra yngre bronzealder til yngre germansk jernalder. Hertil fund af enkelte materialegruber samt et udateret brøndkompleks.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.