Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse Sæby Kirke 2009

Hans Mikkelsen, & Henriette Rensbro
I forbindelse med opgravning under de middelalderlige korstole fremkom rester af teglgulv af munkesten i korets sydside.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.