Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Toreby Kirke 2009.

Hans Mikkelsen
På Toreby Kirkegård blev i det nordøstre hjørne udgravet til ny værkstedsbygning. I det op til 80 cm tykke muldlag fremkom intet af arkæologisk interesse. Overgang mellem muld og undergrund var meget uklar på grund af mange planterødder, så heller ikke her registreredes arkæologiske levn.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.