SJM 647 I - beretning for større forundersøgelse etape I

Troels Bo Jensen
Forundersøgelse i forbindelse med byggemodning af Marbækparken I, med fund af en hustomt typologisk dateret til ældre bronzealder, samt to hustomter med væggrøfter typologisk dateret til førromersk jernalder. Der blev yderligere fundet en større grube, dateret via keramikfund til formodentlig samme periode. Disse er fortsættelse af bebyggelse fra samme perioder fundet i forbindelse med Myrtueparken (SJM 383) og Kløverholmparken (ESM 2372-3).
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.