VSM 09621 Beretning 2011

Sanne Boddum
Ved en undersøgelse af 1772 m² stort felt forud for anlæggelsen af en gylletank blev der fundet 20 konstruktioner, overvejende huskonstruktioner samt to grubehuse, en brydegrube og andre anlæg evt. fra yngre romersk jernalder samt fra ældre germansk jernalder til vikingetid. Det lille felt dækker en stor del af en gårdsenhed, hvor hovedhuset sås i min. 9 faser.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.