HAM 5355 Lindegård I - Beretning

Katrine Riis & Per Ethelberg
Beretning over arkæologisk undersøgelse i forbindelse med anlæggelsen af dobbeltbesporing af jernbanestrækningen mellem Vojens og Vamdrup. Ved Lindegård nordøst for Kestrup blev på vestsiden af den eksisterende banestrækning afdækket sporene efter den vestlige del af et etskibet udskudshus fra ældre middelalder. Den østlige del af huset er destrueret af det eksisterende jernbanetracé. Et 1000 m2 stort felt blev undersøgt.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.