SJM 712 - Beretning for udvidet forundersøgelse

Troels Bo Jensen
I forbindelse med den udvidede forundersøgelse blev der konstateret fem lokaliteter med arkæologisk interesse (lok. A-E). Lok. A bestod af en delvist afdækket hustomt og kogestenstensgruber funddateret til formodentlig yngre jernalder. Lok. B bestod kun af kogestensgruber uden daterende materiale. Lok. C bestod af én kogestensgrube og en koncentration af mindre stolpehuller, som muligvis er del af en midtsule-konstruktion typologisk dateres til ældre jernalder. Lok. D bestod af min. fire hustomte med omkringliggende gruber. Husene...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.