HAM 4599 Nybøl - Beretning 2012-2013

Pernille Kruse
Beretning over udgravning af ialt 4041 m2. Først i forbindelse med etablering af vejforløb i 2012 og herefter i 2013 undersøgelse af grundarealer heromkring. Ved udgravningen blev en bebyggelse fra ældre middelalder (950-1200) udgravet. Det fundne hovedhus er et af Sønderjyllands mest komplette huse fra denne periode: Det blev opført omkring år 1000, og kan følges i to faser. Der hører flere bygninger med til gårdsanlægget, men disse er desværre meget forstyrret af senere aktiviteter...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.