Kulturhistorisk rapport for SBM 1281 Anebjerg I

Skanderborg Museum Merethe Schifter Christensen & Anja Vegeberg Jensen
Udgravningen bestod af to små felter på 130 m2. I begge felter fremkom spor af grubeaktivitet fra den ældre del af førromersk jernalder. Gruberne er dateret ved hjælp af keramiktypologi.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.