FHM 5501 - Beretning udgravning

L.K. Larsen & Karin Poulsen
Området var beliggende ca. 100 m nord for byens vold fra vikingetiden og på vestsiden af den middelalderlige Studsgade. Udgravningen afslørede intensiv og kontinuerlig bebyggelse i perioden 1500-1800-tallet i form af bl.a. flere huse på syld samt håndværksaktiviteter i form af pottemageri, smede- og læderarbejde.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.