TAK 1595 Højskolevej

Frederik VII, A.P. Madsen, M.D. Dyhrfjeld-Johnsen & Linda Boye
Mindre selvfinacieret prøvegravning forud for opførelse af en ny magasinbygning, omtrent hvor der i år 1829 er udgravet en gravhøj med en rig bronzealdergrav (020307 sb. 139). Det forundersøgte areal bar visse steder præg af recente nedgravninger, og der fremkom ingen jordfaste fortidsminder. Undersøgelsen afsluttedes med prøvegravningen.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.