VSM 09954 Nørre Feldingbjerg Syd Beretning 2012

Lars Agersnap Larsen
Forud for nedgravningen af et 150 kV elkabel mellem transformatorstationerne Bilstrup og Loldrup foretog Viborg Museum en udvidet forundersøgelse i op til 7 m bredde af tracéstrækningen. Her blev der fundet et aktivitetsområde inklusive en mulig ovn, der er C-14 dateret til den sidste del af vikingetiden. Aktivitetssporene formodes at datere sig til denne periode, og kan være del af Nørre Feldingbjergs landsbydannelse.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.