HAM 5319 - Løgumkloster Fjernvarme - Beretning

Per Ethelberg & Katrine Riis
Forundersøgelsesrapport og Beretning over arkæologisk prøvegravning og efterfølgende deludgravning forud for etablering af solfangeranlæg på ca 8,5 hektar umiddelbart øst for Løgumkloster Fjernvarmeanlæg og Dravedvej. Ledningstraceer til solpaneler på et 7,2 hektar stort areal prøvegravedes, samt et anlægsareal på ca. 1,4 hektar nord herfor. Ved prøvegravningen afdækket gavlenden af et treskibet langhus fra ældre bronzealder (antageligt P II). Inden for anlægsområdet blev sporene efter husets østende afdækket helt. Husets vestende fortsatte ud under Dravedvej, hvor...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.