Beretning for arkæologisk undersøgelse for MLF00002-6a Kartofte

Katrine Kølle Hansen
Som del af en undersøgelse af et 4 meter bredt og 24 km langt kabeltracè, er der, nordøst for Kartofte, på en lav bakke omgivet af moser blevet undersøgt to kulturlag indeholdende flint og keramik fra neolitikum samt gruber med flint og keramik fra yngre bronzealder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.