Beretning for arkæologisk undersøgelse for MLF00002-5a Skovstræde

Katrine Kølle Hansen
På den sydlige del af et mindre plateau er der registreret bopladsspor fra førromersk jernalder – ældre romersk jernalder i form af gruber, kogestensgruber og dele af fem treskibede huse. På stedet er der i 2002 undersøgt et kulturlag med keramik fra førromersk jernalder periode IIIa, og de nye fund knytter sig formodentlig til den samme bebyggelse. På den nordlige del af plateauet blev der fundet en del mindre gruber og stolpehuller, hvori der primært...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.