VSM 09957 Birkesøvej 12 NØ Beretning 2012

Lars Agersnap Larsen
Forud for nedgravningen af et 150 kV elkabel mellem transformatorstationerne Bilstrup og Loldrup foretog Viborg Museum en udvidet forundersøgelse i op til 7 m bredde af tracéstrækningen. Her blev der fundet dele af et treskibet langhus der er C-14 dateret til yngre bronzealder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.