HAM4736_Lundsgårdsmark_II_Beretning

Pernille Kruse
Udgravningen af et ca. 1900 m2 stort område ved Lundsgårdsmark II, blev udført forud for bygningen af motorvejsstrækningen mellem Kliplev og Sønderborg, da man under en forundersøgelse havde fundet bopladsspor fra ældre jernalder. Beretning fra en arkæologisk udgravningen i 2008 som resulterede i fund af yderligere bopladsspor i form af et treskibet hus, staklader og gruber fra ældre jernalder. Der menes at være tale om udkanten af en boplads, som ligger længere mod nord, men...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.