Beretning for MLF00016 Nysted Sognehus

Birgitte Fløe Jensen
Beretning for udgravning af fundamenter fra tidligere præstegård (-e) ved Nysted kirke. Der fandtes rester af fundamenter fra fire bygninger, heraf to renæssancebygninger, en udateret samt en bygning fra slutningen af 1700-tallet. Sidstnævnte bygning blev nedrevet i 1872. I flere af bygningerne forekom velbevarede gulvlag, både lerstampede gulve og teglgulve. I den yngste bygning fandtes en nedgang til og en del af en kælder. Der registreredes 2 brønde og 2 gruber fra historisk tid. Under...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.