Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Vester Ulslev kirkegård 2010

Henriette Rensbro
I 2010 blev trappen op til kirkens vestindgang udskiftet og i den forbindelse blev foretaget en lille arkæologisk undersøgelse. Da det blev besluttet at genbruge det eksisterende fundament, var søgefelterne ikke dybe nok til, at der kunne ses gamle spor. Det står dog klart, at der er sket mange terrænændringer på stedet i tidens løb og den oprindelige topografi kan ikke udredes på denne baggrund.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.