HAM 4190 Skovly 2 - Beretning

Erling Mario Madsen
Beretning over arkæologisk undersøgelse af hustomter og bopladslevn fra yngre bronzealder, yngre førromersk jernalder og ældre romersk jernalder, bestående af mindst syv treskibede huse, et større antal bopladsgruber, et kulturlag samt en ovn. Desuden en gravplads bestående af tre urner og en brandplet fra sandsynligvis førromersk jernalder, men muligvis fra ældre romersk jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.