Lushøj, Smollerup. Beretning

G.V. Blom & A. P. Madsen
Beretning fra udgravning i 1897 af den centrale del af gravhøjen Lushøj ved Smollerup. I højen fandtes en sekundær grav med jernsværd fra vikingetiden og en mulig primærgrav uden fund.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.