Beretning for MLF00638

Kasper H. Søsted
Udgravning af ca. 3 hektar stort areal forud for anlæggelsen af en omfartsvej øst om Nykøbing Falster. Ved udgravningen blev fundet i alt fire bygningskonstruktioner, der repræsenterer én eller flere bosættelsesfaser på lokaliteten. Kronologisk dateres lokaliteten overordnet til ældre jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.