VSM 09956 Birkesøvej 19 SØ Beretning 2012

Lars Agersnap Larsen
Forud for nedgravningen af et 150 kV elkabel mellem transformatorstationerne Bilstrup og Loldrup foretog Viborg Museum en udvidet forundersøgelse i op til 7 m bredde af tracéstrækningen. Her blev der fundet den nordlige del af et treskibet langhus der er C14-dateret til yngre bronzealder Periode V, et firstolpeanlæg samt aktivitetsområde.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.