HEM 5123 St. Halkjær_Beretning

Museum Midtjylland
Samlet blev der undersøgt 7.519 kvadratmeter af det i alt 30.000 kvadratmeter store areal. Disse var fordelt på i alt 13 søgegrøfter med små udvidelser. Der blev registreret i alt 78 anlægsspor, hvoraf 7 viste sig at være natur og udgår. Der blev hjemtaget 12 fundnumre, hvoraf to var jordprøver, mens fire indeholdt flintgenstande, og seks indeholdend keramikskår. Derudover blev der registreret en sleben spidsnakket økse, der er i privat eje, men som skulle være...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.