FHM 5754 Borggade 2-6

C. Skriver & Susanne Nissen Gram
I forbindelse med nedlægning af en ny spildevandsledning i skellet Borggade 2-6, blev der ved et snit på tværs af Borggade i østre vognbane maskingravet en ca. 2 m dyb, ca. 9 m lang og 2,30 m bred grøft. Spildevandsledningen blev lagt med overflade i ca. 1,85 m under vejbelægningen (kote ca. 1,60 dvr90 - udregnet i forhold til kote for nærliggende nedløbsrist). Grøften blev udlagt ca. 2,10 m nord for nordre gavl til Borggade...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.