OBM7047 Hollufgård. Beretning

Maria Lauridsen
Ved en arkæologisk forundersøgelse i form af en overvågning ved etableringen af fire erstatningsvandhuller blev der fundet to kogestensgruber, sandsynligvis fra oldtiden, samt vådbundsaflejringer og arealerne kunne umiddelbart frigives.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.