SJM 564 Beretning for besigtigelse

Michael Alrø Jensen
Der blev ved besigtigelsen ikke fundet væsentlige fortidsminder. Vejtraceet lå umiddelbart nord for den overpløjede gravhøj SB 190502-199. Mod øst skar traceet hjørnet af en pansergrav fra anden verdenskrig.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.