TAK1350EU Vest felt 3-6

Vejdirektoratet, Susan Pallesen, Camilla Haarby Hansen & Anne B. Hansen
De udgravede anlæg stammer primært fra en større jernalderbebyggelse, der ikke er afgrænset mod nord og syd. Anlæggene herfra er dateret ved hjælp af hustypologi til perioden fra 3.-8. århundrede e. Kr. Der fremkom en del uornamenteret bopladskeramik og enkelte karakteristiske skår dateret typologisk til yngre romersk eller ældre germansk jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.