Rømerhus

L.K. Larsen & Karin Poulsen
Et etagebyggeri i gården til Rømerhus på Åboulevarden 50 i Aarhus foranledigede en arkæologisk undersøgelse af Moesgård Museum fordelt på 3 felter, i alt ca. 40 m² til kote 0,2 m DVR90. Den oprindelige åbrink blev konstateret ca. 24 m nord for nutidens åløb, og langs denne var rejst en fletværksfaskine som sikring mod nedskridning. Affaldsudsmid langs å-bredden har i perioden 1200-1400-tallet gradvist inddæmmet mere land, hvilket påvistes af en kontinuerlig række af åbrinkssikringer, der...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.