Nationalmuseets rapport fra arkæologiske undersøgelse på Gudbjerg kirkegård 2006

Hans Mikkelsen
Udgravningen umiddelbart øst for kor og sakristi indeholdt et antal begravelser. Pga. hullets meget tætte placering i forhold til koret og hullets dybde på ca. 1,75 m skønnedes det ikke forsvarligt at foretage undersøgelser nede i hullet. Størstedelen af de opgravede knogler må på grund af placeringen umiddelbart øst for koret formodes at stamme fra begravelser fra middelalderen.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.