HAM 5360 Grønvang - Beretning 2012

Andre Matthissen
Beretning over udgravning af knapt 900 m2 forud for anlæggelse af midlertidig vejtracee parallelt med og nord for vejen Sønderløkke hvor den krydser banen. Ved undersøgelsen blev afdækket bopladsspor fra neolitikum i form af gruber og en 4 gange 8 meter stor flad grube tolket som et forsænket gulvlag i et neolitisk hus. Anlægget blev ikke undersøgt, men friholdt for anlægsaktivitet. Herudover afdækkedes et kvadratisk stolpeanlæg 5,5 meter i diameter med i alt 9 stolpespor....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.