SJM 311 Vadehavscenteret

Morten Søvsø, Michael Alrø Jensen & C. Feveile
Forundersøgelsen kunne dokumentere en høj koncentration af bebyggelsesspor fra det 8. og 9. århundrede samt fra det 12. og 13. århundrede i området syd for Vadehavscenteret. Øst for vadehavscenteret blev der påvist bebyggelsesspor i moderat grad, mens områderne vest og nord for Vadehavscenteret var fri for væsentlige fortidsminder. Mindst to grubehuse blev påvist i det sydlige område, og længst mod syd var der bevaret intakte kulturlag.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.