VSM 10042 Beretning

Mikkel Kieldsen
Forud for etablering af elkabel (Skagerrak 4) blev muldafrømning af et 6-7 m bredt trace overvåget af arkæologer fra Viborg Museum. På en strækning over ca. 25 m fandtes enkelte stolpehuller og fyldskifter. Der kunne ikke med sikkerhed udskilles konstruktioner og der blev ikke gjort fund. Der kan derfor ikke gives en datering. Der foreslås dog en datering til yngre bronzealder-ældre jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.