HAM 4754 Skrydstrup Øst - Beretning 2008

Gunvor Christiansen
Beretning over arkæologisk undersøgelse af knapt 1000 m2 syd for den tidligere på året undersøgte middelalderlige hustomt. Herved fremkom spredte stolpespor og gruber, herunder to kogestensgruber. Flere af sporene stammer muligvis fra hegnsforløb, der kan være samtidige med hustomten.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.