5428_Pedersholm, Lisbjerg

På baggrund af forundersøgelserne til Letbanen Århus, foretaget i okt-dec 2011, og opfølgende forundersøgelse med supplerende maskinsnit i lavning, foretaget i maj 2013, vurderedes tilstedeværelsen af lagdelte, fundførende lag i området syd for gården Petersholm (vestligt på matr. 4b, Lisbjerg, Århus Jorder), at være af en sådan karakter, at en egentlig udgravning ville være påkrævet. Der var ved forundersøgelserne registreret en lavning med fundførende neolitiske, kulturprægede lag på kanten til en højning med en del...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.