Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Rødding Kirke 2012

Hans Mikkelsen
Under midtergangens gulv – ca. 1,5 meter vest for triumfmuren – registreredes dele af en krypt. Den er ca. 5,5 meter lang og er opbygget af utildannede natursten. Den har antagelig været dækket af et fladt træloft, hvoraf 3 stykker tømmer var bevaret sydligst
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.