Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Svenstrup kirkegård 2013

B. Als Hansen & Hans Mikkelsen
Kirkegårdens østre dige formodes at være et yngre dige, blot bestående af opstablede sten, således at dige hældede ind mod kirkegården. Flere steder var stenene måske bare lagt op af en let skrånende overflade. Bundstenene – som bevares – er næppe fra et oprindeligt dige
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.