Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Sabro Kirke 2004

B. Als Hansen
Forholdene tillod ikke en undersøgelse af de nedre dele af hullerne.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.