FHM 5364 Stillingvej - Beretning

Michael Vinter & Michael Vinter Jensen
I perioden mellem april 2012 og julen samme år førte Moesgaard Museum løbende tilsyn med etableringen af 850 meter kloakledning langt Stillingvej ved Harlev. Et område midt i traceet blev ikke undersøgt p.g.a. tilstedeværelse af et regnvandsbassin. Tracebredden varierede fra 8 til 20 meter. Under dette arbejde gennemførtes også mindre arkæologiske undersøgelser. Ved undersøgelsen blev der fundet spredt bebyggelse fra sen yngre bronzealder/tidlig førromersk jernalder i form af et treskibet langhus, en overdækket kogestensgrube, to...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.