FHM 5315-1 Parallelvejen, Lisbjerg

H. Skousen & Moesgård Museum Henrik Skousen
På et plateau i landskabet mellem Egådalen og højdedraget hvor Lisbjerg ligger i dag, har vi fundet spor efter bosættelse, både fra den tidlige bondestenalder ca. 3800-3600 f.v.t, fra den yngre bondestenalder ca. 2800-2000 f.v.t. samt fra yngre bronzealder eller tidlig førromersk jernalder, ca. 600-400 f.v.t. Fra yngre bronzealder/førromersk jernalder blev der udgravet et lille, treskibet hus samt fire gruber, bl.a. med keramik og én jernøkse. En svag lavning i terrænet var fyldt op af...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.