HAM 5391 Nørreå VI - Beretning

Klaus Hirsch
Nørreå VI. En flinthuggeplads fra Brommekultur, fremkommet ved Lerte i forbindelse med Banedanmarks arbejde med sporudvidelse mellem Vojens og Vamdrup i 2013. Et areal på 58 m2 blev undersøgt. Herved blev en flinthuggeplads fra Brommekulturen (ca. 11.100-10.500 f.Kr.) delvist frilagt og udgravet. På udgravningsfeltet fandtes flere fyldskifter, som blev tolket som naturfænomener (rodvæltere). Der fandtes ingen arkæologiske anlæg. Inden for et dårligt bevaret fundlag under mulden og flere rodvæltere fandtes et rent fundinventar fra Brommekulturen....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.