OBM7027. Beretning

Maria Lauridsen
Ved forundersøgelse forud for etablering af genbrugsstation fremkom et muligt toskibet, neolitisk hus, dele af et hegn formodentlig fra ældre jernalder samt to naturlige lavninger opfyldt med kulturlag fra henholdsvis neolitikum/tragtbægerkultur og yngre bronzealder/ældre jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.