HEM 2982 Dværgebakke II_Beretning

Museum Midtjylland & Kulturstyrelsen
I forbindelse med naturgenopretning af Bølling Sø området foretog Herning Museum og Silkeborg Museum både rekognosceringer og prøvegravninger over en lang årrække helt fra 1990 og frem til 2006. Særligt prøvegravningerne og mindre udgravninger foregik i perioden fra den 9/3-1998 til den 18/5-1998 og omfattede de områder, som dels ligger inder kote 67,25m (hvilket er den kommende sø) go dels er berørt af fredningen i forbindelse med etableringen af søen. Formålet med undersøgelserne var at...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.