HAM 4615 Kastrup

Mads Leen Jensen
Beretning over en mindre genudgravning af lokaliteten Kastrup ved Gram i forbindelse med en omfattende genbearbejdning af Kastrupfundet. Genudgravningen frembragte ikke nok information til at kunne stedfæste udgravningen fra 1937 helt nøjagtigt. Undersøgelsen resulterede dog i fundet af en nedgravet urne, en grube samt en stor nedgravet sten, som også blev registreret i 1937.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.