HBV 280 (473, 552, 553) beretning

E. Hertz, L. Nørbach, Sv. Aa. Knudsen, Per Ole Rindel & P.O. Rindel
Som led i de arkæologiske undersøgelser forud for anlæggelsen af motorvejen Kolding-Esbjerg udgravede Museet på Sønderskov i 1992-94 bebyggelsesspor fra bronzealder, sen førromersk jernalder og tidlig middelalder på lokaliteten Nørre Holsted I. I forbindelse med anlæggelse af en hovedvandledning foretog museet i 1998 en supplerende undersøgelse på et tilstødende areal af bebyggelserne fra sen førromersk jernalder og tidlig middelalder. I alt er udgravet 22.000 m2 i 1992-94 + 2700 m2 i 1998. På det udgravede...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.