Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Vor Frue Kirke, Svendborg 2003

Niels Bonde, Orla Hylleberg Eriksen & B. Als Hansen
I forbindelse med en hovedrestaurering af kirken foretog jeg 10/12 2003 en besigtigelse af sakristiet, hvor man havde planlagt at indlægge gulvvarme under det kommende trægulv. Den fjernede gulvkonstruktion var et bræddegulv, hvor strøerne var opklodset på to til tre skifter høje "soldater".
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.