VSM 09793 Hjultorvet Beretning

Jesper Hjermind
I forbindelse med planer om anlæg af underjordisk regnvandsbassin på Sct. Mathias Gade/Hjultorvet i Viborg blev den allersydligste del af den tidligere Sct. Mathias kirkegård undersøgt arkæologisk. Samlet blev 23 begravelser afdækket, og alle skeletterne var i en meget dårlig bevaringstilstand. Endvidere blev den sydlige kirkegårdsafgrænsning mod Sct. Mathias Gade afdækket i form af en grøft, der formodes at have indeholdt en træbygget, stolpesat hegn.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.