Beretning FHM 5185

L.K. Larsen
Overvågning af anlægsarbejde. Der blev ikke observeret spor der krævede yderligere arkæologiske undersøgelser.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.